Žodyno rengėjai

doc. dr. Lina Plaušinaitytė
(projekto vadovė)

VU Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Vokiečių filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 230
lina.plausinaityte@flf.vu.lt

doc. dr. Vilma Zubaitienė

VU Filologijos fakultetas
Taikomosios kalbotyros institutas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 212
vilma.zubaitiene@flf.vu.lt

Prof. Dr. Jolanta
Gelumbeckaitė

Goethe-Universität Frankfurt am Main
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
Postfach 11 19 32, Fach 171
D-60054 Frankfurt am Main
gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de

doc. dr. Skaistė
Volungevičienė

VU Filologijos fakultetas
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Vokiečių filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 230
skaiste.zabarauskaite@flf.vu.lt

Agnė Lisauskaitė

VU Filologijos fakultetas
Taikomosios kalbotyros institutas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
agne.lisauskaite@flf.vu.lt

Anita Obenaus

Goethe-Universität Frankfurt am Main
Studentin am Institut für
Empirische Sprachwissenschaft
s7689072@stud.uni-frankfurt.de

Justas Plaušinaitis
(informatikas)

VU Fizikos fakultetas
Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius
justasplausinaitiss@gmail.com

Projekto talkininkai
studentai

Kamilė Pavydytė, Vilniaus universitetas (Taikomoji kalbotyra, MA),
Lukas Rakauskas, VIlniaus universitetas (BA),
Vytautė Juonytė, Vilniaus universitetas  (Dalykinė teisės kalba, MA)