Informaciją apie paiešką galite rasti čia

Paieška yra dinaminė, tad spustelėjus kelias pirmąsias ieškomo žodžio raides, programa pasiūlo galimus taip prasidedančių žodžių variantus.

Paieškos sistema nejautri lietuviškoms raidėms ar kitiems diakritiniams ženklams, t. y., įvedus raides saul, iššokančiame sąraše bus nurodytas ir žodis „saulė“, ir „šaulys“. Vartotojas gali išsirinkti vieną žodį iš siūlomo sąrašo arba iki galo suvesti ieškomą žodį pats.

Įvedus į paieškos laukelį ieškomą lietuvių kalbos žodį, atsidaro atitinkamos lemos straipsnis. Straipsnio pirminiame lange pateikiama pagrindinė informacija apie lemos žodį, jo atitikmenys vokiečių kalba ir keletas (iki trijų) pavyzdžių. Jeigu žodis turi daugiau nei vieną reikšmę, pirminiame lange atsispindi visos reikšmės ir pateikiama iki trijų pavyzdžių kiekvienai iš jų. Norint platesnės leksinės informacijos apie lemos žodžio (ar daugiareikšmio žodžio reikšmės) vartoseną, jo jungimosi su kitais žodžiais galimybes bei junginių vertimą, reikia spustelėti komandą „daugiau pavyzdžių“. Tada atsidarys visas žodyno straipsnis su junginiais ir pavyzdžiais, kuriame bus galima ieškoti reikalingų duomenų.

Rengėjai

Nuotrauka doc. dr. Lina Plaušinaitytė
VU Filologijos fakultetas,
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas,
Vokiečių filologijos katedra,
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius,
(+370 5) 2687 230,
lina.plausinaityte@flf.vu.lt
Nuotrauka doc. dr. Vilma Zubaitienė
VU Filologijos fakultetas,
Taikomosios kalbotyros institutas,
Lietuvių kalbos katedra,
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius,
(+370 5) 2687 212,
vilma.zubaitiene@flf.vu.lt
Nuotrauka Prof. Dr. Jolanta Gelumbeckaitė
Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Institut für Empirische Sprachwissenschaft,
Postfach 11 19 32, Fach 171,
D-60054 Frankfurt am Main,
gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de
Nuotrauka doc. dr. Skaistė Volungevičienė
VU Filologijos fakultetas,
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas,
Vokiečių filologijos katedra,
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius,
(+370 5) 2687 230,
skaiste.zabarauskaite@flf.vu.lt
Nuotrauka Agnė Lisauskaitė
VU Filologijos fakultetas,
Taikomosios kalbotyros institutas,
Lietuvių kalbos katedra,
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius,
agne.lisauskaite@flf.vu.lt
Nuotrauka Anita Obenaus
Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Institut für Empirische Sprachwissenschaft,
Postfach 11 19 32, Fach 171,
D-60054 Frankfurt am Main,
gelumbeckaite@em.uni-frankfurt.de
Nuotrauka Justas Plaušinaitis
(informatikas)
justasplausinaitiss@gmail.com
Projekto talkininkai
studentai
Kamilė Pavydytė, Vilniaus universitetas (Taikomoji kalbotyra, MA),
Lukas Rakauskas, VIlniaus universitetas (BA),
Vytautė Juonytė, Vilniaus universitetas (Dalykinė teisės kalba, MA)
Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno rodyklė
Vokiečių-lietuvių kalbų žodyno rodyklė
Į viršų